Trần Minh Đức

Tran Minh Duc – Vietnam / Ho Chi Minh City

Trần Minh Đức là một nghệ sỹ thị giác và là họa sỹ thiết kế đồ họa độc lập sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tham gia Dự Án Bảo Lộc bằng việc cộng tác với Nguyễn Kim Tố Lan trong “Dự án Màu Hồng”, trong thời gian đó anh đã tạo ra “Ở Lại Trong Chốc Lát”.

Ở lại trong chốc lát

Lên Bảo Lộc mỗi cuối tuần, Trần Minh Đức nhân cơ hội đó tạo ra một Dự án phù hợp với Dự Án Bảo Lộc. Trong dự án “Ở Lại Trong Chốc Lát”, anh chụp ảnh những nghệ sỹ, những trợ lý dự án, phụ trách va người quan sát trong khoảnh khắc yên tĩnh khi nghỉ ngơi, trên giường họ, trong phòng tại khách sạn Bảo Lộc, nơi họ trú tạm mỗi cuối tuần.